Köpa utsläppsrätter

Hur Köper man utsläppsrätter?

Du kan köpa utsläppsrätterna direkt från ett företag eller via någon av de många mäklare, börser eller andra förmedlare som etablerat sig på marknaden. För att kunna handla direkt inom EU:s handelssystem krävs att du har ett konto i Unionsregistret eller i något register i ett medlemsland inom EU.
Öppna konto i Unionsregistret (Energimyndighetens webbplats)
Hur man ansöker om konto för handel med utsläppsrätter