Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp:

Figuren visar tre huvudsakliga delar som konsumtionsbaserade utsläpp kan beräknas för:
hushållens konsumtion

offentlig konsumtion och investeringar

exporterande företag
Källa Naturbårdsverket