Hushållens konsumtion


Hushållens konsumtion delas in i tre delar:

  1. livsmedel
  2. transporter
  3. boende

 Dessa utgör tillsammans cirka 80 procent av utsläppen från hushållens konsumtion.