co2 per capita

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 11 ton per person och år.

Källa: Naturvårdsverket

11 ton/p/år motsvarar