Hur kan man minska sina digitala CO2 utsläpp ?

Vad kan jag göra som användare för att begränsa mina koldioxidutsläpp på internet?

Minska storleken på de dokument som du skickar via e-post för att minska meddelandets vikt.

Använd hypertextlänkar snarare än en bilaga och komprimera stora dokument.

Sprid inte kedjepost.

Ta regelbundet bort e-postmeddelanden som har behandlats och glöm inte att tömma facket.

Avsluta nyhetsbrev som du inte läser.

Ange adressen till en webbplats om du känner till den snarare än att gå igenom en sökmotor.

Klipp ner antalet sidor du ser genom att använda specifika sökord.

Gör dina regelbundna webbplatser som favorit.

Gör regelbunden användning av din smartphones optimeringsfunktion som stannar appar (ibland flera dussin) som körs onödigt i bakgrunden och tömmer onödigt upptagen minnesutrymme utan att radera någon av dina data.