CO2 per epost

Använder internet mycket energi? Några siffror …
I 2018 står informations- och kommunikationsteknik (ICT) för 6 till 10% av den globala elförbrukningen, eller 4% av våra utsläpp av växthusgaser. Och denna siffra ökar med 5 till 7% varje år!

Några slående data:

Ett e-megabyte-e-postmeddelande (= 1 MB) under hela livscykeln avger 20 g CO2, dvs motsvarande en gammal 60 W-lampa tänd i 25 minuter.

20 e-postmeddelanden per dag per användare över ett år, skapa samma koldioxidutsläpp som en bil som reser 1000 km.

En enda router förbrukar 10 000 watt (10 kW). Ett mycket stort datacenter kommer nära 100 miljoner watt (100 MW), eller en tiondel av värmekraftverkets produktion. Faktum är att de elektroniska kretsarna måste kylas med hjälp av luftkonditionering, utöver den förbrukning som krävs för att köra servrarna.

Sökningen efter en webbadress representerar 3,4 Wh (0,8 g CO2-ekvivalent). Men summan stiger till 10 g efter en internetsökning med fem resultat. Om en webanvändare gör i genomsnitt 2,6 websök per dag kan denna användare extrapoleras för att emittera 9,9 kg CO2-ekvivalent per år.


När du surfar på webben behöver en genomsnittlig internetanvändare årligen cirka 365 kWh el och 2 900 liter vatten, vilket motsvarar koldioxid som emitteras när du kör en bra 1400 km med bil.